Nieruchomość rolna położona w Orchowie


Nieruchomość rolna położona w Orchowie
Lokalizacja: 
Orchów
Liczba działek: 
1
Działki: 
Nr 136 o powierzchni 0,98 ha
Przeznaczenie: 
rolna
Media: 
Brak uzbrojenia. Nieruchomość nie jest objęta aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łask nieruchomość położona jest na terenach użytków zielonych, terenach upraw rolnych niskiej klasy bonitacyjnej V-VI, terenach dolinnych wykluczonych z zabudowy.

Szczegółowych informacji na temat zamieszczonych nieruchomości gminnych udziala Wydział Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Łasku pod numerami: tel. (43)676-83-54, tel. (43)676-83-40 lub tel. (43)676-83-41.