Nieruchomość położona w Bałuczu


Nieruchomość położona w Bałuczu
Lokalizacja: 
Bałucz (obok przychodni)
Liczba działek: 
2
Działki: 
752/1 i 752/11 o łącznej powierzchni 1533m2
Przeznaczenie: 
Dla nieruchomości brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy są to „tereny produkcyjne, magazynowe i produkcyjno-usługowe”.
Media: 
energia elektryczna, dojazd drogą gruntową, ok 50m do drogi asfaltowej

Szczegółowych informacji na temat zamieszczonych nieruchomości gminnych udziala Wydział Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Łasku pod numerami: tel. (43)676-83-54, tel. (43)676-83-40 lub tel. (43)676-83-41.