Nieruchomości położone w Łasku przy ul. Dębowej


Nieruchomości położone w Łasku przy ul. Dębowej
Lokalizacja: 
Łask przy ul. Dębowej (obręb 15 )
Liczba działek: 
4
Działki: 
Nr 329/7 o pow. 20 m2 wraz z 1/4 częścią działki podjazdowej nr 329/11
Działki: 
Nr 329/8 o pow. 19 m2 wraz z 1/4 częścią działki podjazdowej nr 329/11
Działki: 
Nr 329/9 o pow. 19 m2 wraz z 1/4 częścią działki podjazdowej nr 329/11
Działki: 
Nr 329/10 o pow. 20m2 wraz z 1/4 częścią działki podjazdowej nr 329/11
Przeznaczenie: 
Zgodnie z decyzjami o warunkach zabudowy nieruchomości przeznaczone są pod budowę budynków garażowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną.
Media: 
Dostęp do infrastruktury technicznej o charakterze sieciowym (energii)
Dla w/w nieruchomości brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Szczegółowych informacji na temat zamieszczonych nieruchomości gminnych udziala Wydział Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Łasku pod numerami: tel. (43)676-83-54, tel. (43)676-83-40 lub tel. (43)676-83-41.