Zwrot podatku akcyzowego

Urząd Miejski w Łasku informuje wszystkich producentów rolnych, że w terminie od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2017 r. należy złożyć wniosek  o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w ramach limitu określonego na 2017 rok.

Do wniosku należy dołączyć faktury VAT (lub ich kopie) potwierdzające zakup oleju napędowego w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2017 r.

Wniosek wraz z fakturami z ilością litrów należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Łasku (I piętro, pok. 21). We wniosku należy podać numer konta bankowego, na które będzie dokonywany zwrot.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2017 r. wynosi 86,00 zł (86 l  x 1,00 zł x ilość ha użytków rolnych).

Wypłata kwoty zwrotu nastąpi w terminie od dnia 1 października do dnia 31 października 2017 r. przelewem na rachunek bankowy podany we  wniosku. 

Załączniki: