Zwrot podatku akcyzowego

Urząd Miejski w Łasku informuje wszystkich producentów rolnych, że w terminie od dnia 1 lutego do dnia 1 marca 2021 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do Burmistrza Łasku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w ramach limitu określonego na 2021 rok.     

W związku z panującą pandemią, w celu zapewnienia bezpieczeństwa jak i w celu usprawnienia pracy, składane wnioski o zwrot podatku akcyzowego muszą być kompletnie wypełnione, wraz z wymaganymi dokumentami.

W szczególności należy zwrócić uwagę na podanie prawidłowego numeru konta bankowego, na który będzie dokonywany zwrot.           

Wnioski będą przyjmowane przez pracowników od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 – 12.30 w Urzędzie Miejskim w Łasku po wcześniejszym umówieniu terminu pod nr telefonu 43 676 83 21.                                                                                                                                 

Do wniosku należy dołączyć:

  1. faktury VAT (lub ich kopie) potwierdzające zakup oleju napędowego w okresie od1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.,

    - Tabele do faktur

  2. oświadczenie o prowadzeniu działalności rolniczej ze wskazaniem: formy prawnej beneficjenta pomocy, kategorii przedsiębiorstwa, klasy działalności- klasa PKD,

    - Oświadczenie PKD

  3. dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego,
     
  4. wszystkie aktualne umowy dzierżawy, również te zarejestrowane.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2021 r. wynosi 100,00 zł (100 l x 1,00 zł x ilość ha użytków rolnych) oraz 30,00 zł (30 l x 1 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła).

Wypłata kwoty zwrotu nastąpi w terminie 1 - 30 kwietnia 2021 r. przelewem na rachunek bankowy podany we  wniosku.