Zwrot podatku akcyzowego

Urząd Miejski w Łasku informuje wszystkich producentów rolnych, że w terminie od dnia 3 lutego do dnia 2 marca 2020 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do Burmistrza Łasku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w ramach limitu określonego na 2020 rok.                                                                                                                                                               

Do wniosku należy dołączyć:

1. faktury VAT (lub ich kopie) potwierdzające zakup oleju napędowego w okresie
    od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. ;

2. oświadczenie o prowadzeniu działalności rolniczej ze wskazaniem: formy prawnej beneficjenta pomocy,
     kategorii przedsiębiorstwa, klasy działalności- klasa PKD;

3. dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
     zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu
     producenta rolnego.

Wniosek należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Łasku (I piętro, pok. 21). We wniosku należy podać numer konta bankowego, na które będzie dokonywany zwrot.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 r. wynosi 100,00 zł (100 l x 1,00 zł x ilość ha użytków rolnych) oraz 30,00 zł (30 l x 1 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła).

Wypłata kwoty zwrotu nastąpi w terminie 1 - 30 kwietnia 2020 r. przelewem na rachunek bankowy podany we  wniosku.