Znikają dziury w drogach gminy Łask

Burmistrz w dniu 23 lutego 2012 r. podpisał umowę z Zakładem Usług Komunalnych B.J. Pabich s. c., Zduńska Wola, ul. Spacerowa 72/64 na remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych. Roboty rozpoczęły się w dniu 07.03.2012 r. od dróg na osiedlu Przylesie.

W następnej kolejności remontowane będą drogi w centrum Łasku (Polna, Berlinga, Plac 11 Listopada i pozostałe). Prace na terenie Kolumny przewidziane są w 3 dekadzie marca.