Znaleziono sukę

W dniu 1 stycznia 2018 r. w miejscowości Orchów Wesółka gm. Łask znaleziono suczkę.

Prosi się właściciela o odbiór zwierzęcia.

Kontakt telefoniczny: 667-391-779