Zmiany w podatku od towarów i usług - spotkanie informacyjne

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łasku, zaprasza zainteresowane osoby na spotkanie informacyjne dotyczące zmian w podatku od towarów i usług.

W dniach 14.11 oraz 21.11 br. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Skarbowego w Łasku przy ul. 9 Maja 31, pokój numer 18, odbędzie się spotkanie informacyjne, podczas którego zaprezentowane zostaną najważniejsze zmiany w podatku od towarów i usług. W trakcie spotkania zostaną omówione istotne regulacje, które weszły w życie z dniem 1 września 2019 r. oraz te które dopiero zaczną obowiązywać. Szkolenie poprowadzą pracownicy Urzędu Skarbowego w Łasku.

Osoby zainteresowane szkoleniem proszone są o wybranie jednego z dwóch wskazanych powyżej terminów i zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, w którym odbywać się będzie szkolenie: telefonicznie 43 671 13 21 lub 43 671 13 32, osobiście pokój numer 2 lub elektronicznie us.lask@mf.gov.pl.