Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych – spotkanie informacyjne

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łasku, zaprasza zainteresowane osoby na spotkanie informacyjne dotyczące najważniejszych zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych.

W dniach 09.12 oraz 16.12 br. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Skarbowego w Łasku przy ul. 9 Maja 31, pokój numer 18, odbędzie się spotkanie informacyjne, podczas którego zaprezentowane zostaną najważniejsze zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Szkolenie poprowadzą pracownicy Urzędu Skarbowego w Łasku.

Osoby zainteresowane szkoleniem proszone są o wybranie jednego z dwóch wskazanych powyżej terminów i zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień,
w którym odbywać się będzie szkolenie: telefonicznie 43 671 13 22, 43 671 13 48 lub 43 671 13 32, osobiście pokój numer 2 lub elektronicznie us.lask@mf.gov.pl.