Zmiana ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Z dniem 9 listopada br. wejdzie w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach  (Dz.U. z 2015 r. poz. 1339), z wyłączeniem art. 1 pkt. 32 oraz art. 4 ust. 1, które weszły w życie 24 września br.

Zapraszamy organizacje pozarządowe do zapoznania się ze zmianami jaki wprowadza powyższa ustawa.