Zmiana terminu składania wniosku

Urząd Miejski w Łasku informuje wszystkich producentów rolnych, że nastąpiła zmiana terminu składania wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na rok 2012.

Rolnicy mogą składać wniosek w dwóch terminach:

  1. w terminieod 1 lutego 2012 r. do 29 lutego 2012 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do burmistrza, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego, zakupionych w okresie od 1 września 2011 r. do 31 stycznia 2012 r.,
  2. w terminie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do burmistrza, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2012 r. do 31 lipca 2012 w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2012 r. 

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2012 r. wynosi 81,70 zł (86 l  x 0,95 zł)* ilość ha użytków rolnych.

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

  • 2 - 30 kwietnia 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
  • 1 - 31 października 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.