Zmiana lokalizacji Wydziału Promocji i Funduszy

Uprzejmie informujemy, że Wydział Promocji i Funduszy Urzędu Miejskiego w Łasku został przeniesiony na III piętro tut. Urzędu do pokoi: 58,61,67. Zmianie uległy również numery kontaktowe do pracowników w/w wydziału. Aktualne dane teleadresowe przedstawia poniższy wykaz.

Pracownik Stanowisko Telefon Pokój
Arkadiusz Szymczak Naczelnik (43) 676-83- 61 61
Marzena Koper Inspektor (43) 676-83- 58 58
Ewa Stos Podinspektor (43) 676-83- 58 58
Adam Synowiec St. Specjalista (43) 676-83- 67 67
Przemysław Balcerzak Prac. II st. (43) 676-83- 16 58