Zielona przestrzeń publiczna w obrębie pl. Szarych Szeregów w Łasku-Kolumnie

Gmina Łask informuje, że zadanie pn.:

„Zielona przestrzeń publiczna w obrębie Placu Szarych Szeregów w Łasku - Kolumnie”

jest realizowane przez Gminę Łask z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Umowa  o dofinansowanie środków z WFOŚiGW w Łodzi nr 772/OP/PD/2020 w formie pożyczki i dotacji z dnia 18.12.2020 r.

Całkowita wartość zadania: 1 901 089  zł

Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi w formie dotacji i pożyczki: 1 153 236,00 zł w tym: 691 941,00 zł dotacji i 461 295,00 zł pożyczki.

Przedmiotem projektu jest rewitalizacja części północno - zachodniej Placu Szarych Szeregów poprzez zagospodarowanie istniejącej zdegradowanej przestrzeni publicznej i utworzenie w tym miejscu przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazą edukacyjną, która zostanie odpowiednio dostosowana do potrzeb społecznych i edukacyjnych oraz umożliwi społeczeństwu ponowne korzystanie z walorów przyrodniczych miasta-lasu, miasta-ogrodu.

 

www.zainwestujwekologie.pl