Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

na powierzenie realizacji zadań publicznych gminy Łask w roku 2015 w zakresie kultury.