Zarządzenie Burmistrza Łasku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Łask w roku 2015 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.