Zarządzenie Burmistrza Łasku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Łask w roku 2015 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – przeciwdziałanie narkomanii.