Zarządzenie Burmistrza Łasku

w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Lask w roku 2015 w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.