Zarządzenie Burmistrza Łasku

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Łask w roku 2016
w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym-przeciwdziałanie narkomanii

Załączniki: