Zarządzenie Burmistrza Łasku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Łask w roku 2016 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w formie wsparcia zadania.