Zarządzenie Burmistrza Łasku

w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy łask w roku 2016 w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

Załączniki: