Zarządzenie Burmistrza Łasku

w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na powierzchnie realizacji zadań publicznych gminy Łask w roku 2016 w zakresie kultury i sztuki.

Załączniki: