Zarządzenie Burmistrza Łasku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych gminy Łask w roku 2016 w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.