Zarządzenie Burmistrza Łasku

w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w roku 2015 w zakresie kultury.