Zarządzenie Burmistrza Łasku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Łask w roku 2015 w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.