Zarządzenie Burmistrza

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Łask w roku 2016 w zakresie ochrony i promocji zdrowia.