Zarządzenie Burmistrza

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w zakresie kultury, sztuki w formie powierzenia zadania.