Zarządzenie Burmistrza Łasku - realizacja zadań publicznych w roku 2013 w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Zarządzenie Nr 32/13 Burmistrza Łasku z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2013 w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Załączniki: