Zarządzenie Burmistrza Łasku - przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2013 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.