Zaproszenie na spotkania eksperckie w ramach projektu „Sieć Natura 2000 – drogą do rozwoju”

Zapraszamy na bezpłatne spotkania eksperckie realizowane w ramach projektu „Sieć Natura 2000 – drogą do rozwoju” na zlecenie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie.

Spotkanie eksperckie odbędzie się w kilku miastach, prosimy o wybranie najdogodniejszego dla Państwa miejsca i terminu:

 • 25-26.10.2012 - Warszawa
 • 29-30.10.2012 - Warszawa
 • 5-6.11.2012 - Kraków
 • 7-8.11.2012 - Kraków
 • 8-9.11.2012 - Kraków
 • 12-13.11.2012 - Wrocław
 • 13-14.11.2012 - Wrocław
 • 15-16.11.2012 - Poznań
 • 19-20.11.2012 - Warszawa
 • 21-22.11.2012 - Lublin
 • 29-30.11.2012 – Białystok

Celem ogólnym spotkania jest dostarczenie informacji na temat sieci Natura 2000 oraz pokazanie, że sieć Natura 2000 może być szansą rozwoju regionu. Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną dobre praktyki z tego zakresu, wskazane zostaną możliwości wykorzystania statusu obszaru Natura 2000 do promocji regionalnych produktów i usług, edukacji, rolnictwa ekologicznego oraz rozwoju turystyki przyjaznej środowisku.

W programie spotkania: realizacja przedsięwzięć i ocena oddziaływania na środowisko, podstawy prawne, procedura oceny oddziaływania na środowisko, strategiczne oceny oddziaływania
na środowisko, klasyfikacja przedsięwzięć, dla których przeprowadzana jest OOŚ, procedury administracyjne OOŚ (ocena oddziaływania na środowisko), Raport OOŚ + konkretne case study (warsztaty w oparciu o przykłady), przepisy prawa polskiego i UE. W zakresie sieci Natura 2000 zostaną przekazane informacje dot. m.in. planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000.

Spotkanie poprowadzą: ekspert z zakresu OOŚ (oceny oddziaływania na środowisko) oraz ekspert w zakresie sieci NATURA 2000.

Kto może wziąć udział w spotkaniu eksperckim?
Uczestnikami spotkań eksperckich mogą być osoby, które są przedstawicielami JST (jednostek samorządu terytorialnego) i ukończyły szkolenie z zakresu Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000, dostępne na platformie e-learningowej e-natura2000.pl realizowane przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska.

Co trzeba zrobić, aby wziąć udział w spotkaniu?
Należy wypełnić i dostarczyć formularz zgłoszeniowy:

 • pocztą na adres: rekrutacja@inplusconsulting.pl,
 • faksem - tel. 81 479 83 30,
 • lub dostarczyć osobiście do biura INPLUS CONSULTING przy ul. Niecała 4/5a, 20-080 Lublin.

Liczba miejsc ograniczona!!!
Spotkanie eksperckie realizowane będzie metodą warsztatową (grupy do 30 osób).
Każdy uczestnik projektu otrzyma bezpłatnie pakiet materiałów szkoleniowych, promocyjnych (w tym podręcznik NATURA 2000), pełne wyżywienie w trakcie szkoleń, nocleg.

Osoba do kontaktu: Małgorzata Suprynowicz
Tel. 535 000 523, e-mail: rekrutacja@inplusconsulting.pl