Zaproszenie do złożenia oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania Zagospodarowanie terenu nieczynnego skadowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Orchowie, gm. Łask

Status: 
aktualny
Data ogłoszenia: 
9 listopad, 2012
Termin składania ofert: 
16 listopad, 2012 - 10:30
Podmiot: 
Gmina Łask
Adres podmiotu: 
ul. Warszawska 14, 98-100 Łask