Zapraszenie do udziału w projekcie "Społecznie znaczy ekonomicznie – spółdzielnia socjalna"

Zapraszamy do udziału w projekcie: Społecznie znaczy ekonomicznie – spółdzielnia socjalna.

Cel główny projektu:
Wzmocnienie sektora Ekonomii Społecznej (ES) w województwie łódzkim poprzez udzielenie kompleksowego wsparcia szkoleniowo-doradczego i finansowego

Grupy docelowe:
Osoby Fizyczne z obszaru województwa łódzkiego, niezatrudnione, w wieku aktywności zawodowej (w szczególności Osoby Fizyczne, o których mowa w artykule 4 ustęp 1 ustawy o Spółdzielniach Socjalnych) oraz Osoby Prawne.

Co oferujemy w projekcie?

 • Usługi informacyjno-konsultacyjnedla zainteresowanych ekonomią społeczną świadczone w Punkcie Kontaktowym Projektu, który mieści się w siedzibie Instytutu Europejskiego, ul. Piotrkowska 262/264.
 • Dokapitalizowanie 8 nowoutworzonych Spółdzielni Socjalnych
 • Dokapitalizowanie OF, które przystępują do już działających Spółdzielni Socjalnych
 • Dokapitalizowanie 2 Spółdzielni socjalnych osób prawnych z obszaru województwa łódzkiego
 • Szkolenia obejmujące następujące tematy:
  • Umiejętności interpersonalne
  • Asertywna komunikacja i inteligencja emocjonalna
  • Obsługa klienta
  • Twórczość w biznesie
  • Zarządzanie przez cele
  • Kierowanie i zarządzanie firmą socjalną
  • Marketing i Promocja w firmie socjalnej
  • Prawne aspekty funkcjonowania spółdzielni socjalnych
  • Biznes plan
  • Rachunkowość w firmie socjalnej
  • Moduł horyzontalny: szkolenie z równości szans oraz z zakresu proekologicznego wykorzystania urządzeń biurowych i Green biznes
 • Coaching
 • Doradztwo indywidualne
 • Opiekunowie spółdzielni socjalnych

Zainteresowanych uczestnictwem w projekcie prosimy o kontakt:
Biuro Projektu:
Fundacja Studiów Europejskich – Instytut Europejski w Łodzi
ul. Piotrkowska 262/264
90-361 Łódź
Telefon: 42 291 03 42
Fax: 42 637 05 86

Katarzyna Kędzierska
Koordynatorka

Załączniki: