Zakup energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynków Urzędu Miejskiego w Łasku, placówek oświatowo-wychowawczych, a także innych lokali i obiektów użytkowych należących do Gminy Łask oraz na potrzeby zasilania oświetlenia ulicznego na terenie Gmin

Data ogłoszenia: 
4 listopad, 2011
Podmiot: 
Gmina Łask
Adres podmiotu: 
98-100 Łask, ul. Warszawska 14
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: