Zakończono modernizację budynku świetlicy wiejskiej w Zielęcicach

Informujemy, iż zgodnie z zawartą umową w dniu 19 czerwca 2019 r. pomiędzy województwem łódzkim a gminą Łask na przekazanie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych zakończyły się prace związane z „Modernizacją budynku świetlicy wiejskiej w Zielęcicach”.

W ramach przyznanej dotacji oraz ze środków budżetu gminy (w tym środków funduszu sołeckiego) wykonano nową elewację budynku wraz z orynnowaniem dachu, utwardzenie terenu przed wejściem do budynku oraz opaskę wokół budynku, wymieniono drzwi zewnętrzne i wewnętrzne, wykonano okładziny ścienne i podłogowe z płytek ceramicznych, odmalowano pomieszczenia, wydzielono pomieszczenie łazienki oraz zamontowano zbiornik bezodpływowy na nieczystości, wykonano instalację elektryczną, zakupiono nowe wyposażanie (m.in. pojemniki na mydło w płynie, lustra łazienkowe, grzejniki elektryczne, okap kuchenny, zlewozmywaki).

Wykonawcą prac była firma „STIVEX”  Szczepan Wrzesiak z Zelowa. Należy jednak wspomnieć, że w prace aktywnie włączali się również mieszkańcy Zielęcic.

Projekt współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.
 

 

Galeria: 

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zielęcicach

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zielęcicach
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zielęcicach
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zielęcicach
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zielęcicach
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zielęcicach
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zielęcicach