Zakończenie prac budowlanych i modernizacyjnych sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Łask

Gmina Łask zakończyła kolejny projekt.