Zagrożenie dla upraw ziemniaków

Prezentujemy komunikat dotyczący zwalczania stonki ziemniaczanej.

Załączniki: