Zagrożenie dla upraw ziemniaków

Prezentujemy komunikat dotyczący zwalczania zarazy ziemniaków.

Załączniki: