Zagrożenie dla upraw ziemniaków

Prezentujemy komunikat o zagrożeniu dla upraw ziemniaków spowodowanym występowaniem stonki ziemniaczanej.

Załączniki: