Zagrożenie dla upraw rzepaku ozimego

Prezentujemy komunikaty o pierwszych przypadkach pojawienia się chrząszczy chowacza brukwiaczka, chowacza czterozębnego oraz słodyszka rzepakowego.