Zagrożenie dla upraw marchwi

Prezentujemy komunikat dotyczący zwalczania połyśnicy marchwianki.

Załączniki: