Zagrożenie dla upraw śliw

Prezentujemy komunikat dotyczący zwalczania owocnic śliwowych.

Załączniki: