Zagrożenie dla upraw jabłoni

Publikujemy komunikat dotyczący zwalczania owocówki jabłkóweczki.

Załączniki: