Zagrożenie dla upraw jabłoni

Prezentujemy komunikat dotyczący zwalczania parcha jabłoni.

Załączniki: