Zagrożenie dla upraw jabłoni

Prezentujemy komunikat dotyczący zwalczania mszyc na jabłoni.

Załączniki: