Zagrożenie dla upraw jabłoni

Prezentujemy komunikat dotyczący zwalczania kwieciaka jabłkowca.