Zagrożenie dla upraw jabłoni

Prezentujemy komunikat dotyczący zwalczania owocówki jabłkóweczki.