Zagrożenie dla plantacji ziemniaka

Prezentujemy komunikat dotyczący zwalczania alternariozy ziemniaka.