Zagrożenie dla plantacji ziemniaka

Prezentujemy komunikat o przeciwdziałaniu zarazie ziemniaka.