Zagrożenie dla plantacji kukurydzy

Prezentujemy komunikat dotyczący zwalczania omacnicy prosowianki.