Zagrożenie dla jabłoni

Prezentujemy komunikaty o zagrożeniach dla jabłoni w związku z występowaniem kwieciaka jabłkowca i parchu jabłoni.